Paul Johanssons Smide startade på 50-talets mitt i Fölene där Paul är uppväxt. Han hyrde en gammal smedja nära Ölltorp som var kall och liten. 
1958 byggdes denna verkstad i Bråttensby. Den nuvarande ägaren sonen Sune var bara ett år. På den tiden fanns det kor och grisar i ladugården. Paul hade en eller två personer anställda de första åren. Här tillverkades gödselskrapor, takstegar, skogskärror, konstgödselspridare av gamla bakaxlar till bilar, snöslungor mm. Dessutom var det mycket reparationer av lantbruksmaskiner och sotning av traktorer mm. Stållagret fanns ute och på rännet till verkstaden. Det fanns en telefon i verkstaden, ett utedass på gården och Svea lagade mat till både anställda och kunder som kom in och åt i boningshuset.
Du kan förstora bilderna genom att klicka på dem.

Här sitter Jörgen och Bengt som jobbade i verkstaden i början av 60-talet och dricker elvakaffe med Eva, Sune och Svea. Paul tog kortet.

Denna typ av mindre tippkärra kombinerat med skogsbankar gjordes i olika storlekar till bönder i trakten. Köparen byggde själv flaket. Tippkolven med vajrar satt i framkanten av kärran. Denna kärra kan har tillverkats i den gamla verkstaden.

Lars Valdemarsson hade många idéer som fick se sitt förverkligande i verkstaden. Detta var ett embryo till de processorer som används i skogen i dag.  Det var en maskin som med vajer drog till sig en kvistad stock, lade den mellan två  valsar som matade fram stocken i lagom längd och sedan kapade med en hydrualdriven kedjesåg. Folke Karlsson bygde en radiostyrning till maskinen.

På bilden ser vi Göran, Lars Valdemarsson och Folke Karlsson.

Detta är nästa steg i processorn som kallades gripsåg och som sedan utvecklades av andra företag till dagens processorer för att ta ner träd, kvista och aptera dessa.

Denna kärra gjordes till Herrljunga kommuns tekniska verksamhet. På bilden ser vi Bengt, Jörgen och Rune Lindberg från kommunen.

Detta är den första skogskärran med drivning som gjordes. Lägg märke till att mellan traktorn och kärran sitter ett grovt rör. Det är två rör med en broms i så att när kranen på traktorn användes så hindrades traktorn från att stegra sig eller välta vid lastning. Denna konstruktion gjorde Paul efter en idé från Lars Valdemarsson. Denna broms fick patent och tillverkades för försäljning runt om i landet.

1965 byggdes ladugården om till verkstad. De första åren gick det ungdjur i den bortre delen av logen. Sedan delades logen av och halva delen var förråd och den andra var verkstad. Det var här som många kärror av denna typ byggdes. Just denna beställdes av Nilsson i Alingsås som hade hittat begagnade hjul som de ville ha på kärran.
Här ser vi att verksamheten har fått nytt namn nämligen PAJO Mekaniska efter Paul Johansson och blivit ett aktiebolag.

Kärran drevs med en rulle som trycktes ned mellan hjulen. Denna typ av rulle användes i början, sedan svetsades en öppen rulle med rundjärn.

Timmerville var en av de skotare som byggdes i Sverige i slutet av 60- och början av 70-talet. Den hade PAJO:s drivkärra och midjestyrning. Den såldes även till andra länder som Frankrike. Där ville man dock lasta 2 m stockar på tvären på kärran så de fick stakar på andra hållet. Bilden är tagen på Elmia.